• AufPutz Abzweigdosen

 • Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 12-L

  Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 12-L
 • Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 16-L

  Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 16-L
 • Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer Sd 7-L

  Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer Sd 7-L
 • Spelsberg Abzweigkasten 690V M20 D=2-16mm gr ABOX 025-leer

  Spelsberg Abzweigkasten 690V M20 D=2-16mm gr ABOX 025-leer
 • Obo Bettermann Kabelkasten gr A 11

  Obo Bettermann Kabelkasten gr A 11
 • Spelsberg Abzweigkasten 690V M20 D=2-16mm gr ABOX 040-leer

  Spelsberg Abzweigkasten 690V M20 D=2-16mm gr ABOX 040-leer
 • Spelsberg Verbindungsdose rot i 12 SB-L

  Spelsberg Verbindungsdose rot i 12 SB-L
 • Hensel Kabelabzweigdose leer DE 9320

  Hensel Kabelabzweigdose leer DE 9320
 • Hensel Kabelabzweigkasten bis 4qmm 3ph. 6qmm DE 9340

  Hensel Kabelabzweigkasten bis 4qmm 3ph. 6qmm DE 9340
 • Spelsberg Verbindungsdose 400V sw o.Klemmen i 12-L/sw

  Spelsberg Verbindungsdose 400V sw o.Klemmen i 12-L/sw
 • Obo Bettermann Kabelkasten gr A 8

  Obo Bettermann Kabelkasten gr A 8
 • Spelsberg Abzweigkasten gr 690V M25 D=18mm IP54 ABOX 060-leer

  Spelsberg Abzweigkasten gr 690V M25 D=18mm IP54 ABOX...
 • Spelsberg Abzweigkasten 400V gr Sd 7-2,5qmm

  Spelsberg Abzweigkasten 400V gr Sd 7-2,5qmm
 • Spelsberg Klemmenkasten gr 5p. IP54 RKK 4/05-5x4qmm

  Spelsberg Klemmenkasten gr 5p. IP54 RKK 4/05-5x4qmm
 • Spelsberg Verbindungsdose 400V ws VDE i 12-L/w

  Spelsberg Verbindungsdose 400V ws VDE i 12-L/w
 • Spelsberg Abzweigkasten gr Deckel rt ABOX 025 SB leer

  Spelsberg Abzweigkasten gr Deckel rt ABOX 025 SB leer
 • Hensel Kabelabzweigdose bis 2,5qmm 3ph. 4qmm DP 9020

  Hensel Kabelabzweigdose bis 2,5qmm 3ph. 4qmm DP 9020
 • Spelsberg Abzweigkasten Abox 040 SB-L

  Spelsberg Abzweigkasten Abox 040 SB-L
 • Spelsberg Abzweigkasten Abox 040-L/W

  Spelsberg Abzweigkasten Abox 040-L/W
 • Spelsberg Abzweigkasten gr 690V M40 D=30mm IP54 ABOX 160-leer

  Spelsberg Abzweigkasten gr 690V M40 D=30mm IP54 ABOX...
 • Spelsberg Abzweigkasten gr 690V M40 D=30mm IP54 ABOX 350-35qmm

  Spelsberg Abzweigkasten gr 690V M40 D=30mm IP54 ABOX...
 • Spelsberg Abzweigkasten leer 690V M20 D=2-16mm gr Abox 025 AB-L

  Spelsberg Abzweigkasten leer 690V M20 D=2-16mm gr Abox...
 • Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer

  Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer
 • Spelsberg Kabelabzweigkasten leer Abox-i 025-L/sw

  Spelsberg Kabelabzweigkasten leer Abox-i 025-L/sw
 • Spelsberg Verbindungsdose Abox 250-25q

  Spelsberg Verbindungsdose Abox 250-25q
 • Spelsberg Verbindungsdose Abox-i SL-2,5qmm

  Spelsberg Verbindungsdose Abox-i SL-2,5qmm
 • Spelsberg Abzweigkasten leer HP 80-L

  Spelsberg Abzweigkasten leer HP 80-L
 • Spelsberg Abzweigkasten 690V M20 D=2-16mm gr Abox 025 AB-2,5qmm

  Spelsberg Abzweigkasten 690V M20 D=2-16mm gr Abox 025...
 • Spelsberg Abzweigkasten 400V ws VDE AP 7 leer

  Spelsberg Abzweigkasten 400V ws VDE AP 7 leer
 • Spelsberg Klemmenkasten o.Klemmen IP66 gr RK 4/07 L leer

  Spelsberg Klemmenkasten o.Klemmen IP66 gr RK 4/07 L leer